Çocuğun oyun ve öğrenme becerisine en yüksek katkının sağlandığı yer anaokuludur. 3-6 yaş çocuklarının eğitimlerini gerçekleştiren anaokulumuz, annenin yokluğunu giderecek bir kurum olarak anılması yerine aslında annenin tek başına çocuğun üzerindeki rolüne katkıda bulunmasına ve bu rolün yaygınlaşmasını sağlayan bir kurum olarak değerlendirmektedir.

Alman eğitimci Fröbel “Anaokulunun amacı, öğrenmeye ilgi uyandırmaktır.” demiştir. Bu sözden de anlaşıldığı üzere, anaokulu çocuğa bilgi aktarmaktan daha çok, çocuğun içinde var olan yeteneğin veya yeteneklerin gelişerek ortaya çıkmasına yardımcı olmaktır. Çocuklar anaokulunda en iyi oyun ortamını bulur. İşbirliğini geliştirip yaşıtlarıyla arkadaşlıklar yaşarlar.

Anaokulu çocuğa, kendi hakkını korurken, başkalarının hakkını ihlal etmemeyi, paylaşmayı ve başkalarının özgürlüğünü zedelememeyi öğrenir.

Kent hayatında yaşamaya alışan çocuklar, zamanla doğaya yabancılaşmaya başlıyor. Kapalı ortamda büyüyen çocuklar; hayvanları, bitkileri ve doğa olaylarını gözlemlemekten mahrum kalıyor. Oysa doğa ile iç içe olmak, gelişme çağındaki çocuklarda fiziksel ve ruhsal sağlığı olumlu yönde etkiliyor.

Özel Ali Dalgıç Eğitim Kurumları olarak; bünyemizde bulunan çeşitli hayvanlar ve ekoloji bahçemiz sayesinde, çocuklarımıza vermiş olduğumuz oyunlaştırılmış bahçe biyolojisi eğitimi ile yeni beceriler kazanmalarını ve sosyal ilişkilerinin güçlenmesini sağlıyoruz.

”Mutlu çocuk her zaman öğrenir!”