Yüzme her yaş grubu için tavsiye edilen tek spor dalıdır. Kas gelişimi açısından ağır yük altına girmemesi gereken okul öncesi dönemi çocukları yüzme sporu yoluyla ihtiyaçları olan fiziksel ve duygusal gelişim desteğini almaktadırlar.

Okul öncesi (3-6 yaş ) yüzme çalışmalarında temel amaç; çocuğun yaşına uygun temel özbakım becerilerini gerçekleştirmesini, kendi kendine ve grup içerisinde kurallı oyun oynayabilmesini, kişisel ihtiyaçlarının farkına varabilmesini, yaşına özel kas gelişiminin sağlanmasını, denge, ritm, çabukluk gibi koordinatif özelliklerinin geliştirilmesini, suya ve su ortamına alışmasını ,yüzme öğrenmeye hazır olması için gerekli becerileri kazanmasını sağlamaktır.