Mutlu, barışçıl, özsaygısı yüksek çocuklar için: Doğa ile iç içe olmak!


Kent hayatında yaşamaya alışan çocuklar, zamanla doğaya yabancılaşmaya başlıyor. Kapalı ortamda büyüyen çocuklar; hayvanları, bitkileri ve doğa olaylarını gözlemlemekten mahrum kalıyor. Oysa doğa ile iç içe olmak, gelişme çağındaki çocuklarda fiziksel ve ruhsal sağlığı olumlu yönde etkiliyor.

Özel Ali Dalgıç Eğitim Kurumları olarak; bünyemizde bulunan çeşitli hayvanlar ve ekoloji bahçemiz sayesinde, çocuklarımıza vermiş olduğumuz oyunlaştırılmış bahçe biyolojisi eğitimi ile yeni beceriler kazanmalarını ve sosyal ilişkilerinin güçlenmesini sağlıyoruz.

”Mutlu çocuk her zaman öğrenir!”

Yüzme Eğitimi

Yüzme her yaş grubu için tavsiye edilen tek spor dalıdır. Kas gelişimi açısından ağır yük altına girmemesi gereken okul öncesi dönemi çocukları yüzme sporu yoluyla ihtiyaçları olan fiziksel ve duygusal gelişim desteğini almaktadırlar.

Okul öncesi (3-6 yaş ) yüzme çalışmalarında temel amaç; çocuğun yaşına uygun temel özbakım becerilerini gerçekleştirmesini, kendi kendine ve grup içerisinde kurallı oyun oynayabilmesini, kişisel ihtiyaçlarının farkına varabilmesini, yaşına özel kas gelişiminin sağlanmasını, denge, ritm, çabukluk gibi koordinatif özelliklerinin geliştirilmesini, suya ve su ortamına alışmasını ,yüzme öğrenmeye hazır olması için gerekli becerileri kazanmasını sağlamaktır.

Seramik Çalışmaları

Çocuğunuzun hayalleri seramikle şekillensin…

Çocukları sakinleştiren, yartıcılıklarını ön plana çıkaran, eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayan, bilek ve parmak kaslarını geliştiren seramik çalışmaları ile çocuklar kendilerini ifade edebilmenin en yaratıcı yollarını bulurlar. Gözlemlediklerini, hissettiklerini ve istediklerini kil i şekillendirerek ortaya koyan çocuklar, seramikten diledikleri şekillere sahip nesneler üretebilirler. Seramik sanatı oyun gibi algılandığı için keyifli zamn dilimi geçirmiş olular. Seramik programımıza katılan çocuklarımız; sosyalleşirler.

Arkadaşlarıyla etkili iletişim kurmanın yollarını keşfederler ve üretiklerinin farkındalığını yaşarlar. Çocukların hem mental hem de fiziksel gelişimine katkıda bulunan seramik programı onlara kendilerine güvenmeleri, sabırlı olmaları ve özgür düşünebilmeleri adına da önemli mesajlar verir.

Yaratıcı Drama

Yaratıcı drama etkinliklerinde hedef; çocukların farklı bakış açıları geliştirebilmeleri ve arkadaşları tarafından geliştirilen farklı fikirlere karşı duygudaşlık kurabilmelerini sağlamak, kazandırılan bu becerilerle sosyal yaşamlarını geliştirerek sağlıklı bir biçimde sürdürebilmelerini öğretmektir.

Bunu yaparken öğretmen; çocukların en doğal davranış biçimlerinden olan ”rol oynama” veya ”mış gibi yapma” davranışlarını eğitimin bir parçası olarak kullanır. Çocuklar yaratıc ı drama teknik ve etkinlikleri ile birçok beceriyi eğlenceli bir biçimde öğrenir ve içselleştirir.

Satranç

Okul öncesi satranç eğitimi; çocukların düşünsel becerilerini geliştirir. Olaylara farklı pencereden bakabilme alışkanlığı ve perspektif kazandırır. Çocuklar aldıkları bu eğitiğm ile hedef belirleme ve hedefe doğru ilerleme konularında deneyim kazanmış olurlar.

Satranç, oyun özellikleri nedeniyle; stratejik düşünme, yapılan hamlelerin sonuçlarını değerlendirme, karşılaşılan sonuçları kabullenme gibiek kazanımlar sağlar. Çocuklara alacakları kararların sonuçları olacağını öğreterek, ani karar verme reflekslerinin yumuşatılması sağlanır.

Bale

Okul öncesi bale eğitimi; vücuda hareket  hafızası kazandırılması, bale disiplininin benimsetilmesi, bedene esneklik kazandırma alıştırmaları, düzgün- dengeli beden duruşu kazandırma alıştırmaları, öğrenilen hareketlerin içselleştirilerek özgünleştirilmesi  ve müzik kulağının geliştirilmesi gibi aşamalarla başlar.

Bedeninin imkan kabiliyetlerinin farkına varan çocuklarda kendine güven duygusu da gelişmektedir.

Müzik-ORFF

Okul öncesi dönemde müzik eğitiminin stratejik amacı; cocuğun müzik yoluyla etkin ve sağlıklı bir gelişim süreci geçirmesini sağlamaktır.

Okulumuzun müzik etkinlikleriyle amaçladıkları arasında; öğrencilerin sosyalleşmelerini kolaylaştırmak, kendilerini ifade etmelerine olanak tanımak, dinleme becerisi kazandırmak işitsel gelişimlerini desteklemek, ritmik farkındalık yaratmak, seçici dinleme becerisi kazandırmak, zeka gelişimini desteklemek gibi kazanımlar yer almaktadır.

Jimnastik & Beden Eğitimi / Yüzme

Cimnastik; fiziki ve ruhsal gelişimi sağlayan, tüm çocuklara yönelik olimpik bir branştır. Denge, kuvvet, çabukluk, esneklik, el-göz/sinir-kas koordinasyonu, kontrol ve bedeni kontrollü bir biçimde kullanabilme yeteneği kazandırmaktadır.

Daha sosyal ve dışa dönük bireyler olma, duruş bozukluklarının düzeltilmesi, daha aktif olabilme ve girişkenliğin artması, her alanda gösterilen başarı düzeyinin artması, olgunluk kazanma ve sorumluluk duygusunun gelişmesi gibi alanları desteklemektedir.

İngilizce

Çocuklar ingilizceyi  en iyi nasıl öğrenirler?

Yabancı bir dil öğrenmeye erken bir yaşta başlamak gerekir, çocuğun yaşı ne kadar küçük ise dil edinimi o kadar kolay  gerçekleşir. Okulumuzda uyguladığımız eğitim öğretim programında her bir sınıf seviyesi; çocuğun sosyal, fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimini destekleyecek şekilde yapılandırılır. İlk yıllar programımız ingilizce becerilerinin  gelişimini en üst düzeye çıkarmak için  tematik yaklaşımın yanısıra  ses bilgisine dayalı bir  bir müfredat içerir.

Aynı zamanda  öğrenme stratejileri, eleştirel düşünme ve çalışma becerileri de öğretilir. Türkçe programlar paralelinde verdiğimiz ingilizce kazanımı ezber şeklinde değil, farkındalık ve kulak dolgunluğu şeklinde ediniliyor. Çocuklarımız, iletişim kurmayı öğrenerek sonraki yabancı dil eğitimi hayatına hazırlanıyorlar.