Yaratıcı drama etkinliklerinde hedef; çocukların farklı bakış açıları geliştirebilmeleri ve arkadaşları tarafından geliştirilen farklı fikirlere karşı duygudaşlık kurabilmelerini sağlamak, kazandırılan bu becerilerle sosyal yaşamlarını geliştirerek sağlıklı bir biçimde sürdürebilmelerini öğretmektir.

Bunu yaparken öğretmen; çocukların en doğal davranış biçimlerinden olan ”rol oynama” veya ”mış gibi yapma” davranışlarını eğitimin bir parçası olarak kullanır. Çocuklar yaratıc ı drama teknik ve etkinlikleri ile birçok beceriyi eğlenceli bir biçimde öğrenir ve içselleştirir.